Hållbarhet

Vi vill att våra hyresgäster ska kunna fokusera på verksamheten istället för på lokalen och att skapa fossilfri energi är ett led i det.

Ytterbygg en miljödiplomerad arbetsplats och vi strävar efter att minska vår och våra kunders miljöpåverkan. Vi är miljödiplomerade och har flera Green Building-certifierade hus.
För att lyckas med vår högt ställda miljöambition har vi satt upp tre miljömål:

Miljömål 1 – energihushållning
Genom att sänka energiåtgången i våra fastigheter minskar vi vår miljöpåverkan kraftigt. Vi gör det bland annat genom att bygga välisolerade hus och genom energisnål fastighetsdrift. I våra två egna vindkraftverk producerar vi sammanlagt 12 miljoner kWh, vilket är ungefär lika mycket som både vi och våra hyresgäster gör av med på ett år. Genom våra egna solceller producerar vi ytterligare ungefär 11 000 kWh per år.
Miljömål 2 – minska fossila utsläpp
ECO-driving, planering av resor och övergång till fossilfri diesel, HVO100, hjälper oss att minska vår miljöpåverkan på grund av fossila utsläpp.
Miljömål 3 – sortera avfall
Mer effektiv avfallssortering i återvinningsgårdar i våra områden leder till att vi ökar både vår egna och våra hyresgästers återvinning. Samtidigt minskar vi andelen avfall som blandas och bränns vilket leder till en bättre hushållning med våra gemensamma resurser.

Några exempel steg mot våra hållbarhetsmål

Ytterbygg är en del av samhället

Det är viktigt för oss att samspela med det samhälle vi verkar i och därför stöttar vi lokala verksamheter som riktar...

Ansvarsfull kemikaliehantering

Genom att ta över ansvaret för service och tillsyn av oljeavskiljarna i våra fastigheter har vi kunnat skapa underhål...

Återvinning

Ytterbygg sorterar avfall genom hela verksamheten och på de stora byggarbetsplatserna finns containrar för alla frakt...

Solkraft

För att minska vårt beroende av fossila energikällor har vi monterat solpaneler på taket på vårt huvudkontor i Rollsb...

Energismart fastighetsdrift

Tack vare egen kompetens i hela kedjan, från projektering till drift, är våra fastigheter ovanligt energisnåla. Det g...

Översvämningsskydd vid älven

Förväntade klimatförändringar gör att höga vattenstånd kommer ske oftare och med högre nivåer i framtiden vilket lede...

Nytt vindkraftverk

Ytterbygg köpte under 2018 ännu ett vindkraftverk och vi producerar nu mer fossilfri energi än vi själva och våra hyr...

Minska fossila utsläpp

Vi vill att företagets bilflotta ska gå med miljövänliga bränslen och alla medarbetare som kör fordon i tjänsten, äve...

Lean

Alla på Ytterbygg är engagerade i att förbättra och utveckla metoder och arbetssätt för att vi ska kunna jobba säkrar...
Ytterbygg AB • All rights reserved 2022 •