Innanför väggarna

Våra två våtmarker fyller tre viktiga funktioner för miljön och binder 100 ton CO2 per år

Våra två våtmarker fyller tre viktiga funktioner för miljön och binder 100 ton CO2 per år
  • Biologisk mångfald
  • Binder Koldioxid
  • Minskar risken för översvämning

 

Enligt uppgift från Naturcentrum blir upptaget i våtmarkerna av CO2 totalt ca 100 ton per år.

Ytterbygg har byggt två nya våtmarkerna i verksamhetsområdet Rollsbo Västerhöjd i samband med att gator och VA byggs ut i det kommande verksamhetsområdet Rollsbo Västerhöjd. En våtmark tar upp näringsämnen vilket minskar övergödning samtidigt som de skapar en perfekt livsmiljö för många växter och djur och därmed förbättrar den biologiska mångfalden. Våtmarken utjämnar också flödet vid kraftiga regn, så vi inte får översvämningar nedströms. De utgör kolsänkor som binder koldioxid för klimatet. ”När vi bygger ut våra områden vill vi bygga in hållbara lösningar, för miljö och klimat, det tror vi att våra kommande hyresgäster i området kommer uppskatta” säger Mats Berntsson VD på Ytterbygg.

Kontakt

0303-20 60 30
Rollsbovägen 25, 442 40 Kungälv

Ytterbygg AB • All rights reserved 2024