Innanför väggarna

Två vindkraftverk

Två vindkraftverk

Vi producerar idag mer fossilfri energi än vi själva och våra hyresgäster förbrukar tillsammans.

Vi köpte det första vindkraftverket 2014 och genom att investera i ytterligare ett vindkraftverk 2018 är vår produktionen av fossilfri energi större än vår egen och samtliga 350 hyresgästers totala förbrukning. Att producera egen klimatsmart energi är ett led i det systematiska miljöarbete som vi inledde redan för tio år sen och vi ser att möjligheten att använda klimatsmart energi efterfrågas av allt fler hyresgäster. Målsättningen är att på sikt bli oberoende av fossila energikällor.

Det nya vindkraftverket restes i mitten av oktober 2018 och är ett av 6 verk i vindkraftparken Slottsbol utanför Laxå. Verket, som är 95 meter högt och har en rotordiameter på 110 meter, beräknas producera 7 miljoner kWh om året. Vindkraftverket utanför Varberg producerar 5 miljoner kWh per år.

Kontakt

0303-20 60 30
Rollsbovägen 25, 442 40 Kungälv

Ytterbygg AB • All rights reserved 2024