Innanför väggarna
Nytt vindkraftverk

Nytt vindkraftverk

Ytterbygg köpte under 2018 ännu ett vindkraftverk och vi producerar nu mer fossilfri energi än vi själva och våra hyresgäster förbrukar tillsammans.

Vi köpte det första vindkraftverket 2014 och genom att investera i ytterligare ett vindkraftverk är nu produktionen av fossilfri energi större än vår egen och samtliga 350 hyresgästers totala förbrukning. Att producera egen klimatsmart energi är ett led i det systematiska miljöarbete som vi inledde redan för tio år sen och vi ser att möjligheten att använda klimatsmart energi efterfrågas av allt fler hyresgäster. Målsättningen är att på sikt bli oberoende av fossila energikällor.

Det nya vindkraftverket restes i mitten av oktober 2018 och är ett av 6 verk i vindkraftparken Slottsbol utanför Laxå. Verket, som är 95 meter högt och har en rotordiameter på 110 meter, beräknas producera 7 miljoner kWh om året. Vindkraftverket utanför Varberg producerar 5 miljoner kWh per år.

Ytterbygg AB • All rights reserved 2022 •