Älvängen

Älvängen

Älvängen

1 900 m²

Hålstensvägen 2

Älvängen

Industri med kontor

1 100 m²

Hålstensvägen 4

Älvängen

Industri med kontor

1 250 m²

Osbacken 1:28

Älvängen

Industri och kontor

1 200 m²

Älvvägen 2

Älvängen

Butik

1 100 m²

Älvvägen 9

Älvängen

Industri med kontor

1 100 m²

Älvvägen 11

Älvängen

Industri och kontor

1 100 m²

Älvvägen 13

Älvängen

Industri med kontor

Kontakt

0303-20 60 30
Rollsbovägen 25, 442 40 Kungälv

Ytterbygg AB • All rights reserved 2024