För hyresgäster

Brand • städ • GDPR

Information till våra hyresgäster

Vi har samlat användbar information i länkarna nedan. Är det något du saknar så kontakta gärna våra uthyrare.

OBS! Från 1 januari 2005 har hyresgäster och hyresvärd ett gemensamt ansvar för att hålla ett skäligt brandskydd och dokumentera hur detta sker, enligt en lag om olycksförebyggande arbete. Dokumenten nedan hjälper dig som hyresgäst hos Ytterbygg att ta ditt ansvar enligt den nya lagen.

Felanmälan

Kontakta fastighetsservice vid felanmälan. Skicka mail till: fastighet@ytterbygg.se Det går även att felanmäla via Helpdesk. Bifoga gärna foton på det ni vill ha fixat, det underlättar för oss.

Vid akuta situationer ring 0303-206040

Brand- och ordningsregler

Vi har samlat användbar information i länkarna nedan. Är det något du saknar så kontakta gärna våra uthyrare.

OBS! Från 1 januari 2005 har hyresgäst och hyresvärd ett gemensamt ansvar för att hålla ett skäligt brandskydd och dokumentera hur detta sker, enligt en lag om olycksförebyggande arbete. Dokumenten nedan hjälper dig som hyresgäst hos Ytterbygg att ta ditt ansvar enligt den nya lagen.

Hyresgästens organisation för brandskydd

Hyresgäst och fastighetsägare är enligt ”lag om skydd mot olyckor” skyldiga att hålla ett skäligt brandskydd samt dokumentera hur detta sker.

Checklista för brandskyddsrond

Ladda ner en checklista för brandskyddsrond för din lokal.

Information från Brandförsvarsföreningen

För att öka din trygghet vill vi ge dig information och råd om vad du bör tänka på och vad du kan göra själv om det börjar brinna…

Erbjuder utbildning och konsulthjälp

Grundläggande brandkunskap är en utbildning som riktar sig till personal på arbetsplatsen.

Städinstruktioner

Allmän städinstruktion för Ytterbyggs lokaler för dig som hyresgäst

GDPR - Integritets policy

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg.

Information om publika laddstolpar i Ytterbyggs områden

Den 1 september så avslutas vårt avtal med Incharge som idag sköter om våra laddstolpar. Aw Elteam AB kommer framledes att sköta om Ytterbyggs laddstolpar.

Information om kameraövervakning

Yterbygg vill med kameraövervakning av objektet förebygga brott samt i efterhand kunna kontrollera inspelat material för att underlätta brottsutredning.

Ytterbygg AB • All rights reserved 2024