Allmänna städinstruktioner för Ytterbyggs lokaler

Golv

Plastmatta, vinylgolv, och duschväggar

Daglig skötsel.

Vid daglig rengöring behövs normalt endast torra städmetoder, torrmoppning eller dammsugning. Vid grundligare rengöring, fukttorka golvet med väl urvriden microfibermopp. Städkemikalier: Neutralt rengöringsmedel PH 7. I våtutrymmen erfordras någon gång ett surt medel med PH 3-5 för att lösa bl.a. kalk/tvålbeläggningar. För att undvika beläggningar av tvål- och kalkavlagringar samt urduschat hårfärgningsmedel bör du använda en gummi- skrapa på vägg och golv när du duschat. OBS! Skrapans gummi kan ge missfärgningar, så lämna aldrig skrapan stående på golvet

Periodiskt underhåll.

Kombi maskin med mellanhård borste. Anpassa frekvensen efter slitage och nedsmutsning. Återställning hårt smutsade golv: Rengöringsmedel basiskt med PH 10-11 som blandas enligt tillverkarens rekommendation. Vid hårt slitage kan man med fördel torrpolera med lågvarvsmaskin (högre rondelltryck) och röd rondell 3M alternativt ”grön twister”. Golven ska inte polish eller vaxbehandlas. Fläckborttagning Åtgärda när fläckarna är färska. Använd vit/röd nylonduk i kombination med allrent, Tröd eller tvättnafta. Eftertorka med rent vatten.

Allmänna råd • Plastgolv skadas av lösningsmedel. • Vid spill av olja, torka upp omedelbart då ytan kan bli missfärgad. • Svarta gummihjul och gummitassar kan missfärga golven. • Golvskydd skall finnas på alla stolsben. • Tänk på att ljusa färger ökar städinsatsen.

Fläckar:

 • av skokräm, olja, asfalt, kritor, kulspetspenna tas bort med T sprit.
 • av rost,bär, kaffe, frukt, choklad, mjölkprodukter tas bort med 12 % ättikssprit.
 • av cigarettmärken slipa bort med scotchbrite svamp eller stålull.

Tänk på att!

 • Plastgolv skadas av bensen, aceton, thinner och förtunning.
 • Hårfärgningsmedel kan ge bestående fläckar, såväl ren färgningsvätska som den överskottsfärg som duschas ur håret. Rengör och torka därför noggrant efter varje dusch. Färgämnen i plastartiklar, gummiprodukter kan ge missfärgningar vid direktkontakt med våtrumsytan.

Linoleum

Daglig skötsel:

Torr- och/eller fuktmopping. Anpassa städfrekvensen efter trafik och nedsmutsning. På polishbehandlade golv används oftast ett allrent. Ytor som ser torra ut polishas. En yta utan polish suger ned smuts i mattan.

Periodiskt underhåll:

Smutsiga ytor kan skuras med skurmaskin och röd rondell. Vid behov göres en ny grundbehandling. Spraypolering med spraypolish. Denna metod avlägsnar också friktionsmärken och ger en jämn ytglans.

Textilgolv

 Daglig skötsel

Rutinmässig/daglig rengöring är en kombination av dammsugning och borttagning av fläckar, som utföras så ofta det behövs.

Fläckborttagning

Även fläckborttagning bör ske regelbundet för att upprätthålla ett bra utseende

Majoriteten av alla vattenbaserade fläckar kan avlägsnas med en ren, vit trasa och ljummet vatten. Om fläcken har torkat ska den behandlas med ett lämpligt mattrengöringsmedel

Undvik överdriven användning av vatten. För mycket fukt bör först absorberas genom gnidning. Intorkade och gamla fläckar bör först behandlas med ett trub­bigt föremål (t.ex. en sked), dammsug sedan upp smutsen. Oljebaserade fläckar bör behandlas med ett lämpligt matt­rengöringsmedel .

Kaffe, te, läsk och vin torka först upp så mycket vätska som möjligt med en vit bomullstrasa (eller absorberande papper) och ljummet vatten. Undvik användning av överdriven mängd vatten samt att gnugga fläcken.

Periodiskt underhåll

Minst 1 gång per år bör matta djuprengöras med antingen torrkem rengöring eller genom Ångtvättning. Detta bör göras av någon golvtvättfirma.tex:
Ångtvättbilen:  Mattvätt | Mattrengöring & rengöring av textilgolv | Ångvättbilen (angtvattbilen.se)

Klinker och kakelytor

 •  För dagligt/veckovis underhåll skall pH neutralt rengörings-medel användas.       Typ  FILA Cleaner pro pH 7,2 säljs av kakedax gruppen
 • Om kalkutfällningar uppstått kan dessa behandlas med ett tvättmedel som har          lägre pH 6.5. det är dock viktigt att skölja både före och efter denna behandling görs.  Detta bör inte göras oftare än 1 gång per år då fogarna kan skadas. 
 • Högtryckstvätt får ej användas.


Betonggolv med Epoxi lack

 •  För kontinuerligt underhåll skall alkaliska rengörings-medel användas.
 • Golv med halkskyddande ytstruktur kräver regelbunden rengöring för att halkskyddet skall vara fungerande.
 • Skurmaskin rekommenderas för golv med halkskyddande struktur.

Normal rengöring

 • Dammsug eller sopa upp löst skräp och damm.
 • Blanda rengöringsmedlet enligt fabrikantens anvisningar.
 • Låt tvättlösningen verka på golvet några minuter.
 • På svårt smutsade partier kan en något mer koncentrerad tvättlösning användas.
 • Använd borste eller mopp, med fördel kan skurmaskin användas. Var noga med att skölja golvet och samla upp smutsvattnet. Låt inte smutsvatten torka in på golvet.

Svårt smutsade golv

Använd starkare lösningar av alkaliska rengöringsmedel än vid normal rengöring. Välj preparat efter föroreningstyp och låt dem verka på golvet i 5-30 min (låt ej torka in).

Animaliskt eller vegetabiliskt fett avlägsnas med emulgerande, fettlösande och starkt alkaliska medel. Oljor tas bort med lacknafta.

Betonggolv med dammbindning

 •  Gummiskrapa, sopa eller dammsug bort löst skräp
 • Tvätta med sten såpa/sten tvål för att inte förstöra den damm bindande ytan
 • Golvytan är milt sugande så spill med oljor, färger eller övriga vätskor måste tas om hand om direkt.

Om städning sker med alkaliskt rengöringsmedel eller djuprengöring med maskin så måste dammbindning göras om.

Vattenlås, brunnar och duschar

 •  Brunnar öppnas och rensas minst 1 gång per halvår eller vid misstanke om att de inte har fullgod funktion.
 • Vattenlås till handfat, tvättmaskiner eller annan utrustning rengöres vid behov.

Ventilation

Till och frånluftsventiler rengöres 1 gång per år.

Ytterbygg AB • All rights reserved 2023