Kungälv

Kungälv

Kungälv

3 400 m²

Arntorpsgatan 10

Kungälv

Industri och kontor

1 700 m²

Arntorpsgatan 13

Kungälv

Kontor, lager och försäljning

3 000 m²

Arntorpsgatan 24

Kungälv

Industri och kontor

4 800 m²

Barnebergsgatan 31-33

Kungälv

Bygghandel

900 m²

Bilgatan 1

Kungälv

Fackhandel

1 300 m²

Bilgatan 5

Kungälv

Industri med kontor

2 800 m²

Bultgatan 1

Kungälv

Träningsanläggning

1 400 m²

Bultgatan 9C

Kungälv

Lager med kontor

1 900 m²

Bultgatan 11A

Kungälv

Industri med kontor

1 100 m²

Bultgatan 11B

Kungälv

Industri med kontor

400 m²

Bultgatan 11C

Kungälv

Lager

1 800 m²

Bultgatan 12A

Kungälv

Industri med kontor

Kontakt

0303-20 60 30
Rollsbovägen 25, 442 40 Kungälv

Ytterbygg AB • All rights reserved 2024