Kungälv

Kungälv

3 000 m²

Arntorpsgatan 24

Kungälv

Industri och kontor

1 700 m²

Arntorpsgatan 13

Kungälv

Kontor, lager och försäljning

3 400 m²

Arntorpsgatan 10

Kungälv

Industri och kontor

1 400 m²

Snödroppevägen 4

Kungälv

Idrottshall

220 m²

Bultgatan 37

Kungälv

Biltvätt

1 300 m²

Rollsbovägen 24

Kungälv

Kontor med lager

14 000 m²

Rollsbovägen 30

Kungälv

700 m²

Truckgatan 2

Kungälv

Lunchrestaurang, kontor

800 m²

Traktorgatan 8

Kungälv

Industri med kontor

10 000 m²

Solbräckegatan

Kungälv

Byggklar tomt

2 000 m²

Rollsbovägen 28

Kungälv

Butik, handel

2 000 m²

Rollsbovägen 26

Kungälv

Bygghandel

4 400 m²

Rollsbovägen 25

Kungälv

Lunchrestaurang, gym, kontor, lager

1 500 m²

Rollsbovägen 22

Kungälv

Handel

1 100 m²

Motorgatan 6

Kungälv

Industri med kontor

1 800 m²

Maskingatan 2

Kungälv

Butik, industri med kontor

Bultgatan 41

Kungälv

Tankstation för gasbilar

3 300 m²

Bultgatan 35

Kungälv

Butik, handel

8 100 m²

Bultgatan 31

Kungälv

Industri med kontor

1 100 m²

Bultgatan 30

Kungälv

Industri, lager med kontor

1 800 m²

Bultgatan 28

Kungälv

Industri med kontor

1 400 m²

Bultgatan 18

Kungälv

Industri med kontor

1 600 m²

Bultgatan 17

Kungälv

Industri med kontor

1 500 m²

Bultgatan 16

Kungälv

Industri med kontor

300 m²

Bultgatan 15

Kungälv

Kallförråd

900 m²

Bultgatan 14

Kungälv

Lunchrestaurang, industri med kontor

700 m²

Bultgatan 13C

Kungälv

Lager

1 700 m²

Bultgatan 13B

Kungälv

Industri med kontor

1 900 m²

Bultgatan 13A

Kungälv

Lunchrestaurang, Industri med kontor

1 500 m²

Bultgatan 12B

Kungälv

Industri med kontor

1 800 m²

Bultgatan 12A

Kungälv

Industri med kontor

400 m²

Bultgatan 11C

Kungälv

Lager

1 100 m²

Bultgatan 11B

Kungälv

Industri med kontor

1 900 m²

Bultgatan 11A

Kungälv

Industri med kontor

700 m²

Bultgatan 9D

Kungälv

Lager med kontor

1 400 m²

Bultgatan 9C

Kungälv

Lager med kontor

2 800 m²

Bultgatan 1

Kungälv

Träningsanläggning

1 300 m²

Bilgatan 5

Kungälv

Industri med kontor

900 m²

Bilgatan 1

Kungälv

Fackhandel

Kontakt

0303-20 60 30
info@ytterbygg.se
Rollsbovägen 25, 442 40 Kungälv

Ytterbygg AB • All rights reserved 2022 •