Information om kameraövervakning

Kameraövervakning
Datum: 2023-11-10
Objekt: Parkeringsplats Backastrandgata 11 och Aröds industriväg 3

1. Bakgrund
Ytterbygg vill med kameraövervakning av objektet förebygga brott samt i efterhand kunna kontrollera inspelat material för att underlätta brottsutredning.
Det övervakade området är upplåtet för Ytterbyggs hyresgäster och är delvis inhägnat men likväl en plats dit allmänheten har tillträde.
Ytterbygg har genomfört en intresseavvägning gällande övervakning av objektet, gällande ovan nämnda syfte och den personliga integriteten hos de personer som kan komma att vistas inom det övervakade området. Bedömningen är att personer som vistas inom det övervakade området gör det högst tillfälligt, vilket sänker integritetsintresset.

2. Syfte med kameraövervakning
Kameraövervakning på aktuellt objekt har som syfte att:

  • Skydda egendom och säkerhet.
  • Förebygga och dokumentera incidenter som kan inträffa på platsen.
  • Underlätta brottsutredningar när sådana incidenter uppstår.
  • Öka den allmänna säkerheten.

3. Alternativa åtgärder
Området har sedan tidigare bevakats av väktarbolag, kameraövervakningen av objektet har som syfte att komplettera denna bevakning.

4. Övervakat område
Parkeringsplatser.

5. Inspelning & lagring
Systemet spelar in rörelse inom det övervakade området 00:00-24.00, måndag-söndag.
Det inspelade materialet lagras 14 dagar innan det automatiskt raderas från hårddisken.

6. Utrustning
2 st Kameror med fast optik samt inspelningsenhet.

7. Åtkomst till inspelat material
2 personer i Ytterbyggs personal kommer ha tillgång till det inspelade materialet samt leverantören av övervakningssystemet, för vilken ett personuppgiftsbiträdesavtal har upprättats. Inspelningsenheten är installerad i ett separat låst utrymme och är behörighetsstyrd samt lösenordsskyddad.

Ytterbygg:
Camilla Engverth
0303-206045
camilla.wall@ytterbygg.se

Leo Wilhelmsson
0303-206040
leo.wilhelmsson@ytterbygg.se

Leverantör:
AW Elteam
0303-243090
larm@awelteam.se

Vi är medvetna om vikten av att skydda individens integritet och är redo att samarbeta med integritetsskyddsmyndigheten för att säkerställa att vår kameraövervakning är förenlig med gällande lagstiftning.

8. Information om övervakning
Allmänheten informeras om övervakningen samt vart de kan vända sig för mer information genom uppsatta skyltar vid infarter till det övervakade området.

9. Integritetspolicy
Läs vår Integritetspolicy på vår hemsida https://ytterbygg.se/for-hyresgaster/
Vänligen kontakta oss om det finns ytterligare frågor eller om du behöver mer information.

Med vänliga hälsningar,

Mats Berntsson
VD
Ytterbygg AB
mats.berntsson@ytterbygg.se
0303-206034

Ytterbygg AB • All rights reserved 2023