Innanför väggarna
Återvinning

Återvinning

Ytterbygg sorterar avfall genom hela verksamheten och på de stora byggarbetsplatserna finns containrar för alla fraktioner. Avfall från de mindre ombyggnationerna och från våra fastighetstekniker sorterar vi på återvinningstationen i vår depå.

För att underlätta för våra hyresgäster har vi flera återvinningstationer i våra områden. Återvinningstationen i Backa är ett gott exempel där vi hade problem med att avfall slängdes fel. Vi bytte till tydligare skyltar och i samband med byte till tidsstyrd låsning och kameraövervakning anordnade vi sorteringsutbildning och frukost för alla hyresgäster där vi visade alla hur sortering ska gå till och vad som händer när det blir fel. Nu fungerar sorteringen mycket bra.

Renova har genomfört en halvdagsutbildning kring miljö och avfallshantering för vår personal.

Kontakt

0303-20 60 30
info@ytterbygg.se
Rollsbovägen 25, 442 40 Kungälv

Ytterbygg AB • All rights reserved 2022 •