Innanför väggarna

Energismart fastighetsdrift

Energismart fastighetsdrift

Tack vare egen kompetens i hela kedjan, från projektering till drift, är våra fastigheter ovanligt energisnåla. Det ger miljövinster och hjälper kunderna att sänka sina energikostnader.

I de nya fastigheter vi bygger siktar vi alltid på lägre energiförbrukning än energikraven. Vi har hittills Green Building-certifierat fem av våra fastigheter, det senaste är Beijers nya byggmarknad i Mölndal. Huset värms av miljösmart fjärrvärme och ventilationen anpassas efter hur mycket människor det är i lokalerna. LED- belysningen styrs av ett avancerat styr- och reglersystem.

Våra befintliga fastigheter förbättras löpande ur energisynpunkt. Det kan till exempel handla om att dra in fjärrvärme, tilläggsisolera fasaden, sätta in bättre fönster eller effektivisera ventilationen. Vi har under tio år samlat på oss stora kunskaper och erfarenheter om energisnåla fastigheter. Vid ett tillfälle hörde Göteborg Energi av sig och meddelade att det måste vara fel på anläggningen eftersom energiförbrukningen gått ned kraftigt efter våra åtgärder.

Det första stora energisparprojektet var på det 14 000m2 stora Michelinlagret i Kungälv 2005. Före projektet gick det åt 10m3 eldningsolja varje vintervecka. När vi anslutit fjärrvärme, bytt belysningsstyrning och fläktmotorer var förbrukningen nära halverad och kom via fjärrvärme istället för olja.

Ett ytterligare exempel är i Berghalla, där Fritid Göteborg hyr en idrottshall av oss. När vi köpte huset drevs det med olja och el. Vi skrev ett avtal med hyresgästen där vi tog över ansvaret för drift och investering av energieffektivisering och kunde sänka energiåtgången med 55%.

Kontakt

0303-20 60 30
Rollsbovägen 25, 442 40 Kungälv

Ytterbygg AB • All rights reserved 2024