Innanför väggarna

Översvämningsskydd vid älven

Översvämningsskydd vid älven

Förväntade klimatförändringar gör att höga vattenstånd kommer ske oftare och med högre nivåer i framtiden vilket leder till att området nära kusten eller älven kan sättas under vatten. Vi har sedan 2012 tagit initiativ till och drivit frågan om invallning på Backa Bergögata. Syftet är att förebygga översvämning och skred i området. Från början möttes vi av skepsis bland en del av fastighetsägarna men nu är alla positiva.
Det har varit en lång väg med omfattande tekniska utredningar om stabiliteten vid älven. Vi har brottats med juridiska frågor som att det krävs vattendom i Mark och Miljödomstolen, bygglov från kommunen och ändringar i samfälligheten av lantmäteriet.
När Länsstyrelsen för västra Götaland hade en klimatanpassningsdag 2015 var VD Mats Berntsson inbjuden att tala om projektet på ett av seminarierna. Nu väntar vi besked från SGI om de kan bidra till finansieringen.
Så här långt har vi stärkt upp älvkanten med hjälp av injicering av kalk och nästa år planerar vi genomföra själva invallningen. Mer information kommer!

Kontakt

0303-20 60 30
Rollsbovägen 25, 442 40 Kungälv

Ytterbygg AB • All rights reserved 2024