Innanför väggarna

Minska fossila utsläpp

Minska fossila utsläpp

Vi vill att företagets bilflotta ska gå med miljövänliga bränslen och alla medarbetare som kör fordon i tjänsten, även de som kör tunga maskiner, har fått utbildning i eco-driving.

Vi har nu två elbilar och utvärderar hur det fungerar i verksamheten. Våra bilar rör sig i ett begränsat område, vilket gör det lämpligt med eldrift samtidigt som vi ofta behöver ha med en släpkärra eller en lift för arbeten på hög höjd vilket än så länge gör elbilar mindre lämpliga.

En av våra hyresgäster är Fordonsgas i Rollsbo, där vi tankar våra tre gasbilar.

Vi kör både bilar och tunga fordon på fossilfri diesel, HVO100. (HVO100 består av 100% förnybar och fossilfri diesel med smörjande additiv)

För att minska onödiga resor tankar, tvättar och besiktigar vi våra fordon i Rollsbo. Utöver det förvarar vi och byter däck själva samt servar och reparerar våra fordon. Genom att köra friktionsdäck på de fordon som lämpar sig för det minskar vi ytterligare vår användning av fossilt bränsle.

För att ge extra service till de av våra hyresgäster som kör elbil, har vi börjat sätta upp laddstolpar runt om i våra områden.

Kontakt

0303-20 60 30
Rollsbovägen 25, 442 40 Kungälv

Ytterbygg AB • All rights reserved 2024