Innanför väggarna

Lean

Alla på Ytterbygg är engagerade i att förbättra och utveckla metoder och arbetssätt för att vi ska kunna jobba säkrare och mer effektivt. Vi strävar alltid efter att göra det genialt enkelt.

Samtliga medarbetare är delaktiga i förbättringsarbetet och en förslagsverksamhet är verktyget för att ta vara på allas idéer och engagemang. Sedan starten av Lean-arbetet har vi genomfört cirka 1 000 förbättringar. Vi är övertygade om att vårt utvecklingsarbete bidrar till både bättre trivsel, arbetsmiljö och lönsamhet. Vi bedriver också ett långsiktigt utvecklingsarbete av både grupper och individer, för att stärka värderingar och skapa förutsättningar för att hålla liv i utvecklingsarbetet. Alla anställda, inklusive de nyanställda, går en Lean-utbildning.

För att inspirera andra företag delar vi aktivt med oss av vårt Lean-arbete. Ett exempel på det är studiebesök hos oss där vi under 2018 tagit emot besök från 6 organisationer. De entreprenörer vi anlitar mest ser vi som partners. Vi involverar dem i vårt arbetssätt och förbättringsarbete genom att ha med dem på utbildningar, när vi planerar jobb och vid utvärdering efter avslutade projekt.

Kontakt

0303-20 60 30
Rollsbovägen 25, 442 40 Kungälv

Ytterbygg AB • All rights reserved 2024