Integritets policy(PDF)

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg i vår hantering av dina uppgifter och vi vill därför försäkra dig om att vi behandlar dina uppgifter på ett såväl juridiskt som etiskt korrekt sätt.Klicka för att öppna dokumentet