Bergsjödalen 57

Bergsjön

2800 m2

Idrottshall och föreningslokaler