Hålstensvägen 4

Älvängen

1100 m2

Industri med kontor