Hålstensvägen 2

Älvängen

1900 m2

Industri med kontor