OM OSS

HÅLLBARHET

Vi vill att våra hyresgäster ska kunna fokusera på verksamheten istället för på lokalen och att skapa fossilfri energi är ett led i det. Därför är Ytterbygg en miljödiplomerad arbetsplats och vi strävar efter att minska vår och våra kunders miljöpåverkan. Vi är medlemmar i Green Building Council och har flera Green Building-certifierade hus.

För att lyckas med vår högt ställda miljöambition har vi satt upp tre miljömål:

Miljömål 1 – energihushållning
Genom att sänka energiåtgången i våra fastigheter minskar vi vår miljöpåverkan kraftigt. Vi gör det bland annat genom att bygga välisolerade hus och genom energisnål fastighetsdrift. I våra två egna vindkraftverk producerar vi sammanlagt 12 miljoner kWh, vilket är ungefär lika mycket som både vi och våra hyresgäster gör av med på ett år. Genom våra egna solceller producerar vi ytterligare ungefär 11 000 kWh per år.

Miljömål 2 – minska fossila utsläpp
ECO-driving, planering av resor och successiv övergång till mer miljövänliga bränslen hjälper oss att minska vår miljöpåverkan på grund av fossila utsläpp.

Miljömål 3 – sortera avfall
Mer effektiv avfallssortering i återvinningsgårdar i våra områden leder till att vi ökar både vår egna och våra hyresgästers återvinning. Samtidigt minskar vi andelen avfall som blandas och bränns vilket leder till en bättre hushållning med våra gemensamma resurser.

Vill du läsa mer om hållbarhet? Läs mer