Ytterbygg är ett fastighetsbolag som bygger i egen regi och hyr ut anpassade lokaler till företag i Storgöteborg. Vi är en aktiv fastighetsutvecklare, som hela tiden bygger nya lokaler och anpassar befintliga efter våra hyresgästers behov. Vårt kontor ligger i Kungälv och med 33 medarbetare bygger vi över 3 000 kvm lokalyta per år. Största delen av våra 150 000 kvm lokaler ligger i Kungälv och på Hisingen.Vår verksamhet präglas av kundfokus, ständig utveckling och miljötänk vilket vi omsätter i praktiken genom lean-koncept och miljödiplomering. Vi har stor efterfrågan på nybyggnation, och de kommande åren får vi tillgång till mycket ny verksamhetsmark i Rollsbo och Ale. Till följd av ökad efterfrågan söker vi därför nu:

Arbetsledare markarbeten

Vi växer och behöver bli fler, och söker dig som är engagerad och driven och vill jobba som arbetsledare för våra markarbeten.
Du är en lagspelare och har erfarenhet från markarbeten, arbetsledning och utsättning. För mer information om företaget och om oss, läs mer på www.ytterbygg.se
I denna rekrytering samarbetar vi med Ultimatrekrytering. Vi behandlar ansökningar löpande. Ansökan lämnas enbart på: https://ultimatrekrytering.se/arbetsledare-markarbeten-ytterbygg-ab/
Där hittar du också mer information om tjänsten.

Våra nybyggen
Vi bygger hela huset i egen regi och är med från markarbeten och gjutning till stålstomme, plåtfasad och färdigställande av kontorsinredningen. Vi bygger våra fastigheter i främst Kungälv, Ale och på Hisingen. Med vår stora egna maskinpark och har vi alltid tillgång till bra och säkra hjälpmedel. Vi är med i hela kedjan från projektering till förvaltning och har därför stora möjligheter att påverka och förbättra valda lösningar. Vi kommer de närmsta åren få tillgång till mycket mark i våra nya detaljplanerade verksamhets områden Rollsbo Västerhöjd i Kungälv och Osbacken i Ale, vilket tillsammans med ökad efterfrågan från våra kunder gör att vi behöver nyanställa.
Läs mer på: https://www.ytterbygg.se/pagaende-projekt/

Att jobba hos Ytterbygg
På Ytterbygg har vi ett stort fokus på att förbättra och förenkla vårt arbete. Vi gillar smarta lösningar, både för oss själva och våra hyresgäster. Alla vi som jobbar på Ytterbygg har processutveckling som en av våra arbetsuppgifter, vilket innebär att vi har stor möjlighet att påverka våra jobb och att vi alla är delaktiga i företagets utveckling. Genom sociala aktiviteter har vi dessutom en god sammanhållning och trivsel.

Vi går emot trenden i branschen och väljer att ha egen kompetens och personal i hela kedjan från projektering, till byggnation och förvaltning av våra hus. Det kan tyckas ovanligt idag, men det gör att vi kan säkerställa att husen är välbyggda och energisnåla. Och att servicen till våra hyresgäster blir bra.
Ytterbygg har 33 anställda och vi har dessutom ett väldigt nära samarbete med våra underentreprenörer. Vi har mycket egna maskiner vilket gör att vi kan jobba enkelt och säkert.

Gruppen Markanläggare
Gruppen består av fyra personer, vi jobbar oftast i Kungälv och Alafors, men jobben kan finnas från Älvängen i norr till Hisingen i söder. Det är både markarbeten för våra nybyggnationer och mindre markjobb på våra befintliga fastigheter.
Vi ansvarar även för snöröjning i våra områden.

Din erfarenhet
Vi förväntar oss att du har erfarenhet av markarbeten, arbetsledning och gärna utsättning

Våra maskiner
Vi har många fina egna maskiner och instrument och är speciellt nöjda med vår maskinstyrning.
Ett utdrag av våra maskiner är:

 • Grävmaskin Volvo Ec 250D Leica gps
 • Grävmaskin Volvo Ew 140D Leica gps, 12-tonsvagn
 • Hjullastare Volvo L60F
 • Hjullastare Volvo L70H
 • Dynapac CA 302D 16-tonsvält
 • Paddor: 500 kg, 90 kg och stamp
 • Leica totalstation och handburen gps
 • Tvåfallslasrar
 • Rörlaser
 • Z-fix
 • mm

Sök tjänsten genom att trycka på knappen nedan:

Till Ansökan