Enkät

  1. Hur kom du i kontakt med ytterbygg?

  2. Hur har du upplevt kontakterna med Ytterbygg? (1 = dåligt, 5 = utmärkt)


  3. Detta är jag extra nöjd med hos Ytterbygg:

  4. Detta tycker jag att Ytterbygg kan förbättra:

  5. Övrig information som jag vill delge:

  6. Epost: