Innanför väggarna

Ansvarsfull kemikaliehantering

Ansvarsfull kemikaliehantering

Genom att ta över ansvaret för service och tillsyn av oljeavskiljarna i våra fastigheter har vi kunnat skapa underhållsrutiner och vara tydliga kring hyresgästernas ansvar för deras avloppsvatten. Samtliga oljeavskiljare har genomgått 5-årsbesiktning av Renova.

Vi hjälper våra hyresgäster att uppfylla miljökraven genom att installera oljeavskiljare, spolplatta för verkstäder och fettavskiljare för restauranger. Det är några av exemplen på hur vi kan hjälpa våra hyresgäster att fokusera på sin verksamhet.

Under oktober 2017 har vi, som ett förbyggande underhåll, bytt till mer miljövänligt kylmedia på kylmaskin på Rollsbovägen 25. Tidigare kylmedia 70 kg R134a är nu ersatt med 21 kg R410A.

Vi arbetar aktivt för att inte ha onödigt mycket kemikalier i vår depå och strävar efter att hålla ned antalet produkter som till exempel olja och glykol.

Sedan tidigare har vi investerat i en ny salt- och sandspridare som minskar mängden som sprids med hjälp av GPS-styrd hastighetsavkänning. Under 2018 investerade vi i ytterligare en spridare vilket gör att vi nu kan sanda och salta mer effektivt i både Backa och Rollsbo.

Kontakt

0303-20 60 30
Rollsbovägen 25, 442 40 Kungälv

Ytterbygg AB • All rights reserved 2024