Bultgatan 30

I Rollsbo byggde vi till för Fini/Unoflow. De har fått ytterligare 385 m2 lager.